BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-CALSTART:20151216T100000Z X-CALEND:20230813T000000 X-WR-RELCALID:{0000002E-2BC4-3788-DE08-5C4A2C25326A} X-WR-CALNAME:Kalender BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Christian R. Bull";RSVP=TRUE:mailto:christian@digimaker.no ATTENDEE;CN="Harald Skjæran":invalid:nomail ATTENDEE;CN="Are Utvik":invalid:nomail ATTENDEE;CN="Allan Livgård":invalid:nomail CLASS:PUBLIC CREATED:20220614T102652Z DESCRIPTION: \n\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20191022T120000 DTSTAMP:20191008T120620Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20191022T100000 LAST-MODIFIED:20220614T102853Z LOCATION:NBFs kontorer ORGANIZER;CN="Harald Berre Skjæran":mailto:harald.berre.skjaran@bridge.no PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Møte om IT-utvikling NBF TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C01EA68FE17DD501000000000000000 01000000057619F421DF94545B994285D4AB229DC X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:TENTATIVE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN=noe@bridge.no:invalid:nomail ATTENDEE;CN="Allan Livgård":invalid:nomail ATTENDEE;CN="Harald Berre Skjæran":invalid:nomail ATTENDEE;CN="Are Utvik":invalid:nomail ATTENDEE;CN="Marianne Harding":invalid:nomail CLASS:PUBLIC CREATED:20220614T102652Z DESCRIPTION:Hei!\n\n2017 blåses i gang med første planleggingsmøte for å få innført Handicap.\n\nLetohallen\, torsdag 5. januar kl 10.00. Vi h older på så lenge vi trenger\, tipper det tar ca 3 timer. Allan kan pluk ke opp Are (dere gjør avtale)\, Harald og jeg tar toget.\n\nAgenda:\n\n- Hvilke turneringsformer skal inkluderes\, og hvorfor? Felles diskusj on.\n\n- Element i kravspek’en.\n\n- Lage en realistisk tids plan for prosjektet\n\n- Utforme første utkast milepælsplan\n\n- Plan Ruter til alle klubber \n\n- Prosjektgruppe. \n\nHvordan k an handicap fylle målsettingen om økt aktivitet? Hvordan kan handicap fy lle målsettingen om at flere nye fortsetter å spille i klubb?\n\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20170105T140000 DTSTAMP:20170102T122350Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20170105T100000 LAST-MODIFIED:20220614T102853Z LOCATION:Letohallen ORGANIZER;CN="Harald Berre Skjæran":mailto:harald.berre.skjaran@bridge.no PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Handikap - planleggingsmøte Letohallen torsdag 5. janu ar kl 10.00 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000301E16A7F764D201000000000000000 0100000005F98C22AF7F9184FBC6CEA63F21AC0BD X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Hei!

\n\n

2017 blåses i gang med første planleggingsmøte for å få innført H andicap.

\n\n

Letohallen\, torsdag 5. januar kl 10.00. Vi holder på så lenge vi tr enger\, tipper det tar ca 3 timer. Allan kan plukke opp Are (dere gjør av tale)\, Harald og jeg tar toget.

\n\n

Agenda:

\n\n

- \; \; \; \; \; \; Hvilke turneringsformer skal inkluderes\, og hvorfor? F elles diskusjon.

\n\n

- \; \; \; \; \; \; Element i kravspek’en.

\n\n

- \; \; \ ; \; \; \; Lage en realistisk tidsplan for prosjektet

\n\n

- \; \; \; \; \;  \; Utforme første utkast milepælsplan

\n\n

- \; \; \; \; \; \; Plan Ruter til alle klubber

\n\n

- \; \; \; \; \; \; Prosjektgruppe.

\n\n

Hvordan kan handicap fylle målsett ingen om økt aktivitet? Hvordan kan handicap fylle målsettingen om at fl ere nye fortsetter å spille i klubb?

\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:TENTATIVE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Harald Berre Skjæran":invalid:nomail ATTENDEE;CN="Sten Bjertnes":invalid:nomail ATTENDEE;CN="Kristian Barstad Ellingsen":invalid:nomail ATTENDEE;CN="Are Utvik":invalid:nomail ATTENDEE;CN="Allan Livgård":invalid:nomail CLASS:PUBLIC CREATED:20220614T102652Z DESCRIPTION:\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20151216T130000 DTSTAMP:20151201T153059Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20151216T110000 LAST-MODIFIED:20220614T102853Z LOCATION:Vi får se ORGANIZER;CN="Harald Berre Skjæran":mailto:harald.berre.skjaran@bridge.no PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Julelunsj TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000060D477A9552CD101000000000000000 0100000001A2F8030BC68984B8DCED18828BBA4D8 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:TENTATIVE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220614T102648Z DTEND;VALUE=DATE:20221010 DTSTAMP:20220301T135304Z DTSTART;VALUE=DATE:20221009 LAST-MODIFIED:20220614T102648Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Påmeldingsfrist NM for klublag TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000030DE8DCC762DD801000000000000000 01000000025B3264CCCB0C74EABDBB0D9D7521CDF X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220614T102648Z DTEND;VALUE=DATE:20221128 DTSTAMP:20220301T135304Z DTSTART;VALUE=DATE:20221127 LAST-MODIFIED:20220614T102648Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Frist 1.-2.-runde TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000004046DFD5762DD801000000000000000 010000000C76EDF13D0C75D4AACF496D5F6EF99F2 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220614T102648Z DTEND;VALUE=DATE:20230116 DTSTAMP:20220301T135304Z DTSTART;VALUE=DATE:20230115 LAST-MODIFIED:20220614T102648Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Frist 3. runde TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C01AA3DB762DD801000000000000000 0100000009842701BF5CC6446A73DDFDE64E99E5B X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220614T102648Z DTEND;VALUE=DATE:20230220 DTSTAMP:20220301T135304Z DTSTART;VALUE=DATE:20230219 LAST-MODIFIED:20220614T102648Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Frist 4. runde TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000309700E2762DD801000000000000000 01000000008E6ACE772CF7341B69F812856885935 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220614T102648Z DTEND;VALUE=DATE:20230320 DTSTAMP:20220301T135304Z DTSTART;VALUE=DATE:20230319 LAST-MODIFIED:20220614T102648Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Frist 5. runde TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000030FC45EC762DD801000000000000000 010000000CDE2B8EB8DD2E643A66FDBED9346BF7F X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220614T102653Z DESCRIPTION: \n DTEND;VALUE=DATE:20230424 DTSTAMP:20220301T135304Z DTSTART;VALUE=DATE:20230423 LAST-MODIFIED:20220614T102854Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Frist 6. runde TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C04EB7F2762DD801000000000000000 0100000008C5A0D26B6EC8649906DCBDC61DFEF21 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nNO-BOK\n X-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n\n\n< m:mathFont m:val="Cambria Math"/>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< !--[if gte mso 10]>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220614T102654Z DESCRIPTION: \n DTEND;VALUE=DATE:20230530 DTSTAMP:20220301T135304Z DTSTART;VALUE=DATE:20230526 LAST-MODIFIED:20220614T102854Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:NM for klubblag – Finale TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000006024B916772DD801000000000000000 010000000C9441345D667F4499D570F74DF077EC8 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nNO-BOK\n X-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n\n\n< m:mathFont m:val="Cambria Math"/>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< !--[if gte mso 10]>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220614T102654Z DESCRIPTION: \n DTEND;VALUE=DATE:20221031 DTSTAMP:20220301T135304Z DTSTART;VALUE=DATE:20221028 LAST-MODIFIED:20220614T102855Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:1.-2. divisjon – Lillehammer TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F0704143772DD801000000000000000 010000000AAB42473BDE922439D01DD44E2E4F6E7 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nNO-BOK\n X-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n\n\n< m:mathFont m:val="Cambria Math"/>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< !--[if gte mso 10]>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220614T102654Z DESCRIPTION: \n DTEND;VALUE=DATE:20221107 DTSTAMP:20220301T135304Z DTSTART;VALUE=DATE:20221105 LAST-MODIFIED:20220614T102855Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:3.-4.divisjon TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D0C0846B772DD801000000000000000 010000000565A43B7E64E654D9A067E173F2B8449 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nNO-BOK\n X-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n\n\n< m:mathFont m:val="Cambria Math"/>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< !--[if gte mso 10]>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220614T102654Z DESCRIPTION: \n DTEND;VALUE=DATE:20230206 DTSTAMP:20220301T135304Z DTSTART;VALUE=DATE:20230203 LAST-MODIFIED:20220614T102855Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:1.-2.divisjon – Lillehammer TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000301C458B772DD801000000000000000 0100000008D3F05C1C0D7C74196695641FCFA70EC X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nNO-BOK\n X-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n\n\n< m:mathFont m:val="Cambria Math"/>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< !--[if gte mso 10]>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220614T102655Z DESCRIPTION: \n DTEND;VALUE=DATE:20230213 DTSTAMP:20220301T135304Z DTSTART;VALUE=DATE:20230211 LAST-MODIFIED:20220614T102855Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:3.-4.divisjon TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000009069F5B4772DD801000000000000000 0100000001B55D21264BF5B43B608E37D2440656B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nNO-BOK\n X-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n\n\n< m:mathFont m:val="Cambria Math"/>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< !--[if gte mso 10]>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220614T102655Z DESCRIPTION: \n DTEND;VALUE=DATE:20230306 DTSTAMP:20220301T135304Z DTSTART;VALUE=DATE:20230305 LAST-MODIFIED:20220614T102856Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Påmeldingsfrist NM for dame-/veteranlag TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000609099BF772DD801000000000000000 010000000EEEA3A74246021419531BF75080581BB X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nNO-BOK\n X-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n\n\n< m:mathFont m:val="Cambria Math"/>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< !--[if gte mso 10]>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220614T102655Z DESCRIPTION: \n DTEND;VALUE=DATE:20230313 DTSTAMP:20220301T135304Z DTSTART;VALUE=DATE:20230311 LAST-MODIFIED:20220614T102856Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:NM damelag og veteranlag TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000070CC6ED0772DD801000000000000000 01000000009358225ABA1724980749D95E9382C97 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nNO-BOK\n X-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n\n\n< m:mathFont m:val="Cambria Math"/>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< !--[if gte mso 10]>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220614T102655Z DESCRIPTION: \n DTEND;VALUE=DATE:20230522 DTSTAMP:20220301T135304Z DTSTART;VALUE=DATE:20230519 LAST-MODIFIED:20220614T102856Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Marit Sveaas IBT – Lillehammer TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000090EEB6E1772DD801000000000000000 0100000001FE09059EEDF2C42963D335C82F110EC X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nNO-BOK\n X-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n\n\n< m:mathFont m:val="Cambria Math"/>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< !--[if gte mso 10]>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220614T102655Z DESCRIPTION: \n DTEND;VALUE=DATE:20221127 DTSTAMP:20220301T135304Z DTSTART;VALUE=DATE:20221114 LAST-MODIFIED:20220614T102856Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Bridge for alle TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000060F594FF772DD801000000000000000 010000000D1227E696AC0EF43BE5246FDE984565A X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nNO-BOK\n X-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n\n\n< m:mathFont m:val="Cambria Math"/>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< !--[if gte mso 10]>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220614T102656Z DESCRIPTION: \n DTEND;VALUE=DATE:20230129 DTSTAMP:20220301T135304Z DTSTART;VALUE=DATE:20230109 LAST-MODIFIED:20220614T102856Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Bridge for alle – Tenerife TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000206BD209782DD801000000000000000 010000000B6702A89C90E5246A7104FC53D0F750E X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nNO-BOK\n X-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n\n\n< m:mathFont m:val="Cambria Math"/>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< !--[if gte mso 10]>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220614T102656Z DESCRIPTION: \n DTEND;VALUE=DATE:20230530 DTSTAMP:20220301T135304Z DTSTART;VALUE=DATE:20230524 LAST-MODIFIED:20220614T102857Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Bridge for alle – Storefjell TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000080B5451E782DD801000000000000000 01000000003C9041D6B75CD4CBA1EF82E11431392 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nNO-BOK\n X-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n\n\n< m:mathFont m:val="Cambria Math"/>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< !--[if gte mso 10]>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220614T102656Z DESCRIPTION: \n DTEND;VALUE=DATE:20230813 DTSTAMP:20220301T135304Z DTSTART;VALUE=DATE:20230805 LAST-MODIFIED:20220614T102857Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Norsk Bridgefestival – Lillehammer TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F0981D34782DD801000000000000000 01000000023A1729E2742CA4BB324CFA576F4D3E1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nNO-BOK\n X-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n\n\n< m:mathFont m:val="Cambria Math"/>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< !--[if gte mso 10]>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220614T102656Z DESCRIPTION: \n DTEND;VALUE=DATE:20230805 DTSTAMP:20220301T135304Z DTSTART;VALUE=DATE:20230730 LAST-MODIFIED:20220614T102857Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Juniorleiren TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000006092A448782DD801000000000000000 010000000D474D545FB89FA44AE6E5D50F321245B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nNO-BOK\n X-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n\n\n< m:mathFont m:val="Cambria Math"/>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< !--[if gte mso 10]>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220614T102656Z DESCRIPTION: \n DTEND;VALUE=DATE:20221209 DTSTAMP:20220301T135304Z DTSTART;VALUE=DATE:20221205 LAST-MODIFIED:20220614T102857Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:MP-treff TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000040D28B64782DD801000000000000000 01000000081035C81CF6007428D4750764316CC10 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nNO-BOK\n X-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n\n\n< m:mathFont m:val="Cambria Math"/>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< !--[if gte mso 10]>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220614T102952Z DESCRIPTION: \n DTEND;VALUE=DATE:20220904 DTSTAMP:20220614T103304Z DTSTART;VALUE=DATE:20220903 LAST-MODIFIED:20220614T103153Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Bridgens Dag TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F0A9AF67EA7FD801000000000000000 010000000ACF13EFC72B90B4A93397556B004A532 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nEN-US\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220614T103055Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20221023T160000 DTSTAMP:20220614T103304Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20221022T100000 LAST-MODIFIED:20220614T103257Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:NM junior\, Sandnes TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000307B6276EA7FD801000000000000000 010000000366503DF9DA4E74A859E51EF475C5D72 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nEN-US\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR