Plassfordeling

  Krets Kretsplass Plassering Deltakelse Totalt
1 NBF Oslo 1 1   2
2 NBF Østfold og Follo 1     1
3 NBF Romerike og Glåmdal 1     1
4 NBF Hedmark og Oppland 1     1
6 NBF Østerdal 1   1 2
7 NBF Buskerud 1 1  1 3
8 NBF Vestfold 1    1 2
9 NBF Telemark 1 1   2
10 NBF Aust-Agder 1 1 1 3
11 NBF Vest-Agder 1     1
12 NBF Rogaland 1 1  1 3
13 NBF Haugaland 1     1
14 NBF Hordaland 1 1   2
15 NBF Sogn og Fjordane 1    1 2
16 NBF Møre og Romsdal 1 1   2
17 NBF Sør-Trøndelag 1     1
18 NBF Midt-Trøndelag 1    1 2
19 NBF Nord-Trøndelag 1   1 2
20 NBF Helgeland 1 2 1 4
21 NBF Salten 1     1
22 NBF Lofoten og Vesterålen 1     1
23 NBF Troms og Ofoten 1 1 1 3
24 NBF Vest-Finnmark 1     1
25 NBF Øst-Finnmark 1     1
           
    24 10 10 44