Styremøte 7/16

Referatet fra styremøte 7/16 er nå publisert på bridge.no 

Styremøte 7/16

Styremøte 7/16 ble avholdt i NBFs lokaler på Ullevål Stadion i Oslo lørdag 3. til søndag 4. desember og ble kombinert med julebord for styret og administrasjonen lørdag kveld.

En av sakene styret behandlet var om større åpenhet i styrets arbeid, og det ble besluttet at man skulle jobbe mot å gi organisasjonen større innsyn i det styret jobber med. Det har medført at det denne gangen er lagt til viktige saksdokumenter i samme dokument som referatet, slik at de som ønsker kan få et større innsyn i saker som er behandlet. På grunn av omfang og administrativ jobb er ikke alle saksdokumenter tatt med, men dersom noen ønsker større innsyn i andre saker kan generalsekretær Allan Livgård kontaktes.

Referat styremøte 7/16

Noen viktige vedtak på styremøtet: 

  • Budsjett 2017: Styret har vedtatt et budsjett for 2017 i tråd med Økonomiplanen vedtatt av Bridgetinget 2016. Styret har budsjettert med et overskudd i 2017 på kr 197.983,-
  • Handicap: Styret har besluttet at det i 2017 skal innføres handicapberegning i NBF. Det betyr at NBF får et handicapsystem på linje med det man har i golf og gjør at etablerte og ferske bridgespillere kan konkurrere mot hverandre på like vilkår. Handicap har vært etterspurt i flere år i organisasjonen og det er gledelig at dette arbeidet nå starter opp i 2017. Det er beregnet at det vil koste kr 300.000,- å få dette på plass og man ser for seg at det vil være klart til 1. januar 2018.
  • Internasjonal sektor: Sportssjef Jon-Egil Furunes la fram en plan for hvordan arbeidet med landslagene skal organiseres og som styret vedtok. Nå starter arbeidet med å lage konkrete planer for de enkelte landslag, selv om Jon-Egil allerede nå kunne presentere første utkast til dette. 
  • Praktisk håndtering av vedtektenes alkoholbestemmelser: Styret har over lengre tid sett at det ikke har vært klart hvordan man praktisk skal håndtere vedtektenes alkoholbestemmelser. Gjennom samtaler med Disiplinærkomiteen har styret nå vedtatt noen praktiske retningslinjer som avklarer noen grensetilfeller og forhåpentligvis gjør det enklere for alle medlemmer av NBF å forholde seg til vedtektenes bestemmelser. Det skal lages en brosjyre som distribueres til klubber, kretser og turneringsarrangører om dette temaet.
  • Norsk Bridge: NBF har dessverre fått oppsigelse fra vår eminente redaktør Erlend Skjetne. Samtidig har ikke forsøkene med abonnementsordning ført frem, ei heller leses den elektroniske utgaven av bladet av særlig mange. Styret har derfor besluttet å legge bladet på is inntil videre i påvente av et arbeid som skal gjøres innenfor hele feltet kommunikasjon/markedsføring. Styret ønsker å takke Erlend og hans støttespillere for den gode jobben som har vært gjort med bladet!
  • Rekruttering: Styret har besluttet å nedsette en arbeidsgruppe som skal se på en mer langsiktig rekrutteringsstrategi for NBF. Samtidig er det vedtatt en handlingsplan for 2017 for rekrutteringsprosjekter slik at arbeidet med rekruttering holdes i gang inntil arbeidsgruppen er ferdig med sitt arbeid. 

Denne oppsummeringen av styremøtet er ment til informasjon og kan inneholde feil. I alle tilfeller gjelder det offisielle referatet.