Styremøte 1/17

Referat fra styremøte 1/17 er nå publisert på bridge.no 

Styremøte 1/17

Styremøte 1/17 ble avholdt i NBFs lokaler lørdag 25. februar.

Referatet er som sist vedlagt noen av saksdokumentene for de som ønsker ytterligere innsyn i styrets arbeid.
Dette var blant sakene styret jobbet med:

 

  • Juniorfondet: Styret har utnevnt nye forvaltere for juniorfondet i Elise Høyland og Per Knutsen. Samtidig er også nye statutter for fondet vedtatt.
  • Inn/utmeldinger: 6 klubber har meldt seg ut av NBF og 2 nye klubber er vedtatt opptatt: Glåmos BK (NBF Østerdal) og Utsira BK (NBF Haugaland). Styret ønsker de nye klubbene hjertelig velkommen!
  • Årsberetning for 2016: Styrets årsberetning sendes ut til alle kretser i forbindelse med kretsledermøtet 2017.
  • Årsregnskap 2016: Årsregnskapet for 2016 er gjennomgått og godkjent av styret. Regnskapet viser et overskudd på kr 957 500.
  • Arbeidsgruppe om differensiert klubbkontingent: Kretsledermøtet 2017 fikk en særskilt fullmakt fra Bridgetinget 2016 om at det kunne behandle differensiert klubbkontingent. Styret nedsatte en arbeidsgruppe som så på saken, og basert på deres arbeid har styret besluttet å fremme saken for kretsledermøtet.
  • Internasjonalt: Sportssjefen, Jon-Egil Furunes, presenterte utkast til sportsplan. Endelig sportplan vil presenteres på bridge.no i løpet av våren. Styret tok samtidig ut landslagstropp i åpen klasse og lag til ulike juniormesterskap.