Dokumenter 2013

NBF organisasjonsdager 2013

     
   
     

 

Tema  

PDF

PPT

Hvordan rekruttere og beholde frivillige
v/Jeanine Brenna

 

 

Velkommen v/ Jan Aasen    
Innledning "Form rekrutteringskampanjen 2013-2015"
 
 Rekrutteringskampanjen 2013-2015. Gruppearbeid.      
       
Ruter      
a. Klubbturnering
 
b. Klubbturnering flere puljer
 
c. Lagturnering
     
EM og lynbridge      
 EM i et rekrutteringsperspektiv v/ Jan Aasen
     
Lær bort bridge på 1-2-3 v/Kristian Ellingsen  

       
 Klubbadministrasjon klubb.bridge.no      
       
Praktisk om klubb.bridge.no v/Harald Skjæran
   
Hjemmeside for klubbene (NBF org dager 2011)
v/Petter Haram og Nils-Otto Eliassen
   
       
NBF turneringstilbud, gruppearbeid