NBFs råd og anbefalinger angående bridgespilling under korona oppheves!

Oppdatering 27. september:

Hurra - en lang tids ferd ut av mørket for vår kjære aktivitet er nå over. Norske myndigheter åpnet samfunnet fra og med lørdag 25. september kl 16:00, og det betyr at vi igjen kan spille bridge som vi aller helst ønsker; rundt et bridgebord med gode venner uten restriksjoner! 

Kort fortalt betyr dette at NBF ikke lenger anbefaler fulldublering, minst 1 meters avstand, begrenset servering og alle andre råd vi har hatt underveis i pandemien. Samtidig vet vi at smitten fortsatt finnes i samfunnet, enkelte er uvaksinerte og at det å spille bridge kan medføre smitte av korona og andre luftveissykdommer. Derfor ønsker NBF at vi skal ta med oss alle de gode rutinene vi har opparbeidet oss under pandemien inn i fremtidens bridgespilling. Kort oppsummert betyr det:

 

 

NBFs råd og anbefalinger angående bridgespilling under korona oppheves!
 • Sørg for god hygiene ved bridgebordet - særlig håndhygiene. Bruk hånddesinfeksjon jevnlig og sørg for å vaske hendene godt etter toalettbesøk o.l.
 • Hold bridgebordet ryddig - det betyr å ta med deg kaffekopper, slipper, vannglass, briller og etui og alt annet du har med deg videre fra bordet når du forlater det. Ikke forvent at neste par som kommer til bordet skal rydde etter deg.
 • Hold deg hjemme fra klubben dersom du er forkjølet, snufser, hoster eller har andre tegn på luftveissymptomer. Husk at det er også er andre sykdommer enn korona som kan være alvorlig for enkelte. 
 • Personlige meldebokser kan fint videreføres 

Hver enkelt klubb kan selvfølgelig også på eget initiativ videreføre de rådene vi har gitt underveis i pandemien. Om det kommer lokale tiltak for å bekjempe smitte kan de også være nødvendig. 

NBF håper nå at det blir fullt liv rundt bridgebordet igjen i våre 300 klubber, og at diverse helgeturneringer kommer igang igjen. Vi vil gjerne hjelpe til, så ikke nøl med å kontakte oss dersom dere trenger hjelp. Og husk at vi stiller med kr 1 000 i trukken premie i alle FP-turneringer denne høsten!

Se smittevernsplakater for hva som bør gjøres videre:


Oppdatering 31. august:

Smittetallene øker kraftig i hele Norge og myndighetene er foreløpig ikke villig til å åpne landet mer. Det betyr at NBF ei heller kan lette på sine anbefalinger i forhold til smittevern på klubbkvelder og arrangement. Inntil videre gjelder altså de samme anbefalinger som tidligere, og som kan leses lenger nede i denne saken. 

Vi kan per i dag ikke gi noen klar dato for når anbefalingene lettes. Samtidig vet vi at det er store lokale forskjeller. Noen steder kan det være fornuftig med strengere tiltak enn NBFs anbefalinger tilsier, og krets/klubb kan også lempe på noen av anbefalingene dersom man mener dette er fornuftig ut i fra den lokale smittesituasjonen. Men merk uansett at man ikke kan gå på bekostning av myndighetenes regler (som man finner et utdrag av nedenfor). 


Oppdatering 18. juni:
Myndighetene har nå åpnet opp for trinn 3 i gjenåpningsplanen, og vi er ett nytt steg nærmere normal hverdag. For vanlige bridgeklubber var dagens åpninger lite relevante, annet enn at det nå åpnes for inntil 200 personer på offentlige arrangement uten faste, tilviste sitteplasser. Det er derimot gode nyheter for turneringsarrangører, da det nå er mulig å avholde turneringer med inntil 50 bord. 

Det begynner å komme mindre lempinger på avstandsanbefalingen, men denne er ikke sterk nok til at NBF ønsker å fravike vår smittevernprotokoll. Så vi anbefaler fortsatt store bord, fulldublering, personlige meldebokser, håndvask og - desinfisering og registrering av deltakere. Det er trolig at noe av dette kan lempes på når ordinær sesong starter 1. september. 

God sommer!


Oppdatering 25. mai

Myndighetene har i pressekonferanse varslet at trinn 2 av åpningen av Norge starter torsdag 27. mai. Det åpnes for at offentlige arrangement uten faste tilviste sitteplasser kan ha inntil 50 deltakere. For bridgeklubber betyr dette at man kan åpne opp for klubbkvelder fra og med torsdag 27. mai med inntil 12 1/2 bord. Som tidligere teller ikke stab med i antallsbegrensningen, slik at kafepersonale, ikke-spillende TL/regnskap etc kommer i tillegg.

Merk at det for fritidsaktivitet for voksne er en begrensning på 20 personer. NBF er av den klare oppfatning at spillekvelder i klubber (kretser) og NBF sentralt er et arrangement, og ikke kun en fritidsaktivitet. Årsaken til dette er at det hver klubbkveld kreves inn en startkontingent, det utarbeides en offisiell resultatliste, man får tildelt mesterpoeng og endret sitt handikap. En klubbkveld er altså en turnering, enten avsluttende samme kveld eller over flere kvelder. Dette er også spesifisert i koronaforskriften §13a:
"Med arrangementer menes i forskriften følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller

a. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening"

For å avholde et arrangement er det visse krav ihht koronaforskriften, blant annet minst 1 meters avstand mellom deltakere og registrering av alle deltakere (mtp smittesporing). Alle disse kravene blir overholdt dersom man arrangerer i henhold til NBFs smittevernprotokoll. Vi krever derfor at alle kretser og klubber som skal avholde arrangement på nytt setter seg inn i smittevernprotokollen og følger denne. (den finnes nederst på denne siden)

Selv om det nå er tillatt å åpne opp igjen, så er det ikke sikkert det er hensiktsmessig for alle. Mange klubber er godt i gang med spilling på nettet, og det kan være fornuftig å fortsette denne aktiviteten i sommer. Samtidig er det mange steder lokale strengere smittevernregler. Alle som vurderer å åpne plikter å undersøke om det er lokale regler som er strengere enn de nasjonale - og å følge disse reglene.

Per nå er det ikke gjort forskjell på fullvaksinerte og beskyttede i arrangement, men vi forventer at dette kommer sammen med koronasertifikatet.

Som tidligere ber vi dere ta kontakt med den lokale kommuneoverlegen dersom dere er i tvil om det er tilrådelig eller tillatt å åpne opp bridgeklubben igjen.


Oppdatering 4. mai

Myndighetene har laget en gjenåpningsplan for Norge - bestående av 4 trinn. Per dags dato er vi i trinn 1 og for offentlige arrangement gjelder følgende:

Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune. (utdrag)

I trinn 2, som er ventet innføres mot slutten av mai, vil det åpnes for inntil 20 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser. I dette trinnet vil det altså kunne være aktuelt for bridgeklubber å arrangere spillekvelder igjen. NBF er kjent med at enkelte steder har kommuneoverlegen gitt tillattelse til å allerede kunne være 20 personer - dette strider mot de nasjonale retningslinjene, og skal i utgangspunktet ikke være lov.

Full åpning av bridgeklubber vil kunne være mulig i trinn 3 og 4, detaljerte retningslinjer er ikke spesifisert ennå for offentlige arrangement. Vi kommer tilbake til dette når vi vet mer.


Oppdatering 8. mars:
NBF beklager at det er lenge siden vi har oppdatert anbefalingene, men det er dessverre lite gode nyheter å melde. Utbredelsen av muterte virus har økt smittetrykket kraftig. Dette igjen har medført strenge retningslinjer fra myndighetene. Samtidig går vaksineringen saktere enn både ønsket og varslet.

Konsekvensen av alt dette er at myndighetene fortsatt har meget strenge påbud og anbefalinger. Disse setter i praksis en stopper for organisert live bridgespilling.

Vi vil snarest invitere kretsene til et møte om SM og planer frem mot sommeren.

Det er for tiden veldig mange klubber som spiller sine klubbturneringer på Realbridge, og tilbakemeldingene vi får er utelukkende positive. Det er plass til flere klubber på Realbridge, og veldig mange av klubbene inviterer også med andre spillere. Se listen her:
https://www.bridge.no/Turneringer/Online-bridge/Klubber-kretser-med-nettspilling


Oppdatering 4. jan:

Norske myndigheter oppdaterte søndag 3. januar sine retningslinjer for smittebegrensning. Retningslinjene er de strengeste som hittil er gitt under pandemien, og setter en klar stopp for all organisert bridgespilling fysisk - både privat og i regi av forbundet sentralt, kretser og klubber. Retningslinjene gjelder i første omgang i to uker - frem til 18. januar 2021.


Oppdatering 26. nov:

Norske myndigheter forlenget i går sine nasjonale råd og retningslinjer i tre uker. Det betyr at vi har de samme forutsetninger (som i oppdatering fra 6. nov nedenfor) å forhold oss til fremover mot jul. 

Samtidig er det mange bridgeklubber som i disse dager henvender seg til NBF med et ønske om å kunne møtes for å spille litt i desember. Som statsministeren også var klar på i sin tale, det er for tiden store nasjonale forskjeller på nivået av smitte. I endel områder, kanskje i og rundt de største byene, så er smittetrykket stort. Her er det for tiden IKKE anbefalt å møtes for å spille bridge. 


Oppdatering 6. nov:
Norske myndigheter anbefalte tidligere denne uken nye og strengere smittevernsrutiner. Særlig ønsket de at hver enkelt av oss for en liten periode holdt oss hjemme og begrenset antall sosiale kontakter sterkt. Sagt på en annen måte - det er på tide med en ny dugnad. 

Norsk Bridgeforbund er en ansvarlig samfunnsaktør, og vi respekterer selvfølgelig myndighetenes anbefalinger.
 
Det er også viktig å påpeke at et bridgearrangement i regi av NBF, kretser eller klubber er et offentlig arrangement. Det betyr at det fra og med mandag 9. nov er en begrensning for denne type arrangement på maksimalt 50 personer. De tidligere kravene om minst 1 meters avstand mellom alle deltakere og en ansvarlig arrangør gjelder fortsatt. Det er viktig for oss å påpeke hva som er de faktiske reglene for å unngå misforståelser.
 
Selv om vi har lov til å arrangere bridgearrangement, er ikke dette alltid lurt. 
Vår anbefaling er:
 • At alle bridgeklubber tar minimum 2-3 ukers pause for å ta del i den nasjonale dugnaden
 • Om 2-3 uker kan det, dersom smittenivået har blitt redusert, være mulighet for at man kan organisere klubbkvelder i områder med liten eller ingen smitte. 
 • Om man organiserer klubbkvelder etter 2-3 uker bør man fortsatt være ekstra påpasselig med NBFs smitteprotokoll, samt oppfordre alle deltakere til så liten sosial kontakt som overhodet mulig.
For helgens 3. og 4. divisjon gjelder tidligere vedtak i styret, men vi ber arrangør om å ta de nye faktorene med i betrakning.
Ellers gjelder alle anbefalinger fra og med i dag. 
 
Nettspilling:
Mange klubber er godt rustet til å spille på nettet etter spilling der i vår/sommer. NBFs avtale med BBO gjelder fortsatt, slik at det ikke er noe i veien for at klubbspilling
kan flyttes til BBO. Vi anbefaler klubbene om å samarbeide slik at flest mulig får et slikt tilbud. 
 
Noen kjenner også kanskje til plattformen Realbridge. Den lanseres offisielt i neste uke, og klubber kan der inngå avtale med Realbridge om å benytte den plattformen.
På grunn av kapasitetsproblemer har ikke NBF muligheten til å sette opp turneringer på Realbridge riktig ennå - vi må blant annet håndtere NM for klubblag. 

Styret i Norsk Bridgeforbund ønsker at alle klubber i NBF kommer i gang med ordinær spilling igjen fra og med sesongstart 1. september. Forutsetningen er at oppstart gjøres med strengt smittevern i tråd med regjeringens reglement og NBFs råd og anbefalinger. Samtidig er det også ulike lokale forhold som må tillegges vekt i vurderingen. 


Generelt er NBFs råd og anbefalinger mye av de samme som de var i mai. Fra regjeringen er det fortsatt krav om minst 1 meters avstandmaksimalt 50 mennesker på et arrangement og en ansvarlig arrangør. Vi har oppdatert og laget nye støttedokument til klubber (og kretser/turneringsarrangører):

 • Generell anbefaling - en oppsummering av de ulike tiltakene
 • Mal for risikoanalyse - enkelt grunnlag for at klubber (kretser/turneringsarrangør) selv kan utarbeide sin egen risikoanalyse
 • Brev til spillerne - et brev klubbene kan sende ut til sine medlemmer
 • Mal på rapportskjema - kan brukes for å dokumentere hvem som har deltatt på klubbkvelden (resultatlisten kan også være godt nok grunnlag om spillerne har oppdaterte profiler på bridge.no)
 • Spillernes ansvar - spesifikk oppgave til Nord, Øst, Syd og Vest brukt på bridgefestivalen med god erfaring.
 • Spillernes ansvar bordrotert - samme dokument som over, men tilpasset å ligge midt på bordet.

Fra 6. mai: (nye råd over er nå gjeldende)
Norge åpner sakte men sikkert opp igjen, og fra og med torsdag 7. mai er det tillatt med kulturarrangementer inntil 50 mennesker, så fremt det finnes en ansvarlig arrangør og man klarer å holde minst 1 meters avstand. Det gjør at det er mulig å spille bridge i klubben igjen. Samtidig vet vi at bridge medfører en økt smitterisiko i forhold til en del andre kulturaktiviteter, og veldig mange av våre medlemmer er i risikosonen.

Derfor anbefaler vi sterkt – om dere vil åpne opp klubben etter 7. mai – å følge de råd og anbefalinger vi herved gir.

Samtidig ser vi at tilbudet på nett er blitt veldig bra, og vi anbefaler egentlig de som er i gang med det, om å fortsette med den type spilling til over sommeren. Det er helt risikofritt, og gir et tilbud også til de i risikosonen.
NBF kommer til å fortsette med sine helgeturneringer hele sommeren.

Tilbake til klubbspilling – vi har laget følgende:

 • En generell anbefaling om hvordan man bør legge opp klubbkveldene
  Vi er klar over at anbefalingen samlet er strenge, men vi ønsker at dere skal kunne tilby trygge klubbkvelder med så lav risiko som overhodet mulig.
 • En mal for risikoanalyse
  Dette ber vi klubbstyret gjennomgå og fylle ut på forhånd, og markere klubbens løsninger på de ulike punktene. Skjemaet offentliggjøres på klubbens hjemmeside, til medlemmer og sendes NBF.
  Ved tvil om noe – kontakt lokal smittevernlege (typisk kommunelegen). Man kan gjerne legge til andre punkter i risikoanalysen.
 • En anbefaling for spillerne
  Denne ønsker vi at sendes ut sammen med risikoanalysen til klubbens medlemmer. Ved at klubbens medlemmer gir tilbakemelding på at dette er lest, så vet klubbstyret at alle er klar over retningslinjene.
 • En mal på rapportskjema for klubbkvelden
  Myndighetene krever at man oppbevarer god dokumentasjon på hvem som har vært tilstede i slike sammenhenger, og skjemaet kan være en hjelp til dette. Oppbevares av klubbleder eller lignende i tilfelle det oppstår smitte.

Alle råd og anbefalinger vi har laget er kvalitetsjekket av et utvalg bridgespillende leger, og vi har fått mange gode råd og innspill som er innarbeidet i dokumentene. Forhåpentligvis kan vi ved å følge dette, spille bridge med minst mulig risiko i tiden fremover.
Om det blir oppdateringer i dokumentene, så vil vi sende dere beskjed om dette.

Rabatt på kort og mapper i Idrettsbutikken i denne perioden:
Alle klubber har i utgangspunktet 10 % rabatt på prisene i Idrettsbutikken ved å kjøpe via klubbkontoen – vi gir 10 % ekstra rabatt i denne perioden.
Tilbudet er aktivt i Idrettsbutikken fra og med i dag.