Signert protokoll kretsledermøte 2017

Årets kretsledermøtet ble avholdt på Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen fredag 21. april. 

Signert protokoll kretsledermøte 2017

17 av 24 kretser var representert, en gledelig oppgang fra sist kretsledermøte.

Den signerte protokollen er nå publisert.

En kort oppsummering av møtet:

  • Kretsledermøtet hadde en særskilt fullmakt fra Bridgetinget 2016 - fullmakt til å endre klubbkontingenten. Styret hadde på forhånd nedsatt ei arbeidsgruppe som så på ulike modeller, og etter en viss diskusjon og flere avstemninger besluttet kretsledermøtet at dagens modell videreføres med unntaket av at det innføres I-medlemskap med gratis klubbkontingent i 2 år for nye klubber.
  • Regnskap og årsberetning for 2016 ble gjennomgått av hhv generalsekretær Allan Livgård og president Kari-Anne Opsal.
  • Kretsledermøtet ga sitt bifall til et arbeid rundt å vedta en ny rekrutteringsstrategi for NBF. Alle deltakende kretser ønsket også å bidra til arbeidet. 

Takk for et hyggelig møte til alle dere som var tilstede!