Bli frivillig

Norsk Bridgeforbund, i alle organisasjonsledd, er tuftet på frivillighet. NBFs kjerneverdier er trivsel, likeverd, fellesskap og ærlighet.

NBF har bruk for frivillige til mange små og store oppgaver. På denne siden vil vi legge ut oppdrag som man kan melde seg frivillig til. Noen oppdrag trenger man opplæring for å utføre, andre trenger man en spesiell kompetanse for å utføre, noen oppdrag må man bo på et bestemt sted for å kunne delta på, mens noen av de viktigste oppgavene ikke krever annet enn tid og et blidt fjes.

Eksempler på oppdrag:

  • Makkergarantist på nybegynnerkurs
  • Veileder ved bridgekurs
  • Rigge bord/stoler/meldebokser til turnering
  • Stå i kiosk/servere/stå i informasjonsdesk under arrangement
  • Turneringsleder små online turneringer