Bøker på norsk

Forfatter

Tittel

 

Pris

Ludvigsen/Mikkelsen

2 over 1

100,-

Norske bridgespillere

Et spill for framtiden, samling av spill

200,-

Tislevoll, GeO

Basisbridge 1

100,-

Tislevoll, GeO

Basisbridge 2

100,-

Sandsmark, Tommy

Det nytter ikke å gråte over spilt bridge! 100,-

Grøtheim, Glenn

Relepresisjon

100,-