Problemer med mesterpoengregistrering

Det har i drøyt to uker vært en forsinkelse i registrering av mesterpoeng.

Problemer med mesterpoengregistrering

I perioden 28. november - 10. desember ble det foretatt gjentatte (mange!) handikapkjøringer av alle turneringer rapporter siden innføringa av Ruter høsten 2011. Dette for å få retta opp i de feilene vi kjenner til i handikapberegninga (feil som er retta opp for nye turneringer for lentst).

Uheldigvis ble ikke import av Ruterrapporter til systemet slått av mens disse kjøringene ble foretatt. Dette har hatt uheldige konsekvenser for en god del av turneringene som ble rapportert i den aktuelle perioden. Når rapporter har blitt importert samtidig som turneringer har blitt hcp-beregna, har de importerte rapportene blitt «vevd sammen» med andre rapporter. Dette var lett å se når de skulle godkjennes, i og med at det var flere par på samme plassering (på alle plasseringer). Alle slike rapporter er sletta.

Alle MP-treffkvelder dette gjelder har jeg rapportert på nytt – disse importeres kommende natt og godkjennes i morgen. Om det skulle vise seg at noen turneringer i hcp-simultanuka er berørt, vil jeg også rapportere disse på nytt.

Klubbene må sjekke om øvrige turneringer i perioden (det gjelder rapporteringsdato, ikke turneringsdato, så det kan også gjelde turneringer fra før 28. november som er rapporter i den aktuelle perioden) har blitt godkjent. Sjekk om de beste de aktuelle kveldene har fått sine mesterpoeng. Det kan dere enten sjekke ved å klikke på de aktuelle spillerne på medlemslista på klubbens hjemmeside eller ved å søke opp spillerne i søkefeltet nederst på bridge.no.

Turneringer som dere finner ikke er godkjent, må så rapporteres på nytt.

Alle rapporter t.o.m. 9. desember er i skrivende stund enten godkjent eller sletta. De som mangler, er altså sletta.

Jeg fortsetter nå å godkjenne turneringer f.o.m. 10. desember. Så vidt jeg kan se av stikkprøver, er det noen få turneringer 10. desember som er berørt, og ingen fra og med 11. desember.

Vi beklager forsinkelsen i registrering av mesterpoeng dette har medført for berørte spillere, og ekstraarbeidet som berørte klubber påføres.

(Denne nyhetssaken er en kopi av en e-post som er sendt leder og ruterkontakt i alle klubber i dag.)