Oppdatert: Nye reglement fra 1.9.18

Oppdatert turneringsreglement og mesterpoengreglement, gjeldende fra 1.9.18, er publisert under Vedtekter og reglement.

 

Oppdatert: Nye reglement fra 1.9.18

De viktigste endringene i Turneringsreglementet (reglement som viser alle endringer):

 

 • Åpner for at lagkamper (i serieturneringer) kan spilles selv om et lag er over en halv time for seint til start. Man bruker da VP-skala for gjennomført antall spill, i tillegg til at laget som har møtt rettidig ikke kan få mindre enn 12 VP og at laget som er for seint beholder innspilte VP samt 8 VP i straff for for seint oppmøte.
 • Åpner for varierende antall spill per runde i kvalifisering til NM par i serieturneringer, uten at det må søkes om dette.
 • Åpner for varierende antall spill per runde i NM for veteranpar, mixpar og junior i serieturneringer.
 • Åpner for B-pulje i KM par som teller med i antall deltakere til plassfordeling. Forutsetter at også B-pulja oppfyller kravene for NM parkvalifisering.
 • Innfører annonsering av åpningene 1 kløver og 1 ruter (i tillegg til åpningene 1NT og 2 i farge)
 • Fjerner alertering av pass, dobler og redobler
 • Åpner for tynne (agressive) åpninger i 3. hånd uten at systemet dermed klassifiseres som HUM (høyst uvanlig metode)
 • Innfører regler for bruk av meldebokser.
 • Senker grensene for deltakere i turneringer med forbundspoeng, med halv skala ved 12-19 par/6-9 lag/24-39 spllere.
 • Eget punkt om handikapturneringer

 

De viktigste endringene i Mesterpoengreglementet (reglement som viser alle endringer):

 

 • Regler for tidleling av mesterpoeng i handikapturneringer (dagens praksis reglementsfestes)
 • Tabell for FP i nordiske ungdomsmesterskap for par
 • Innfører ny bonusskala i FP-turneringer: 2-1 krever 28 par/14 lag og 60 spill.
 • Ny bonusskala (6-3-2) i 4. divisjon for puljer med minst 16 lag.