Abonnement på Norsk Bridge

Høsten 2014 besluttet styret i NBF å utgi medlemsbladet Norsk Bridge utelukkende i elektronisk form. NBF har mottatt mange tilbakemeldinger på at medlemsbladet er savnet, og vi ønsker derfor å gi våre medlemmer (ikke-medlemmer kan også abonnere) muligheten til å abonnenere på bladet i postkassen.

Bladet kommer ut 4 ganger per år; mars, juni, september og desember. Bladet inneholder referater fra landslagene, fra de store turneringene i Norge, stoff for ferskere bridgespillere og masse aktuell info fra NBF. 

Elektroniske utgaver av bladet

Det gjøres oppmerksom på at bladet fortsatt vil være gratis for alle i elektronisk form. 

Abonnement på bladet vil koste kr 250,- per år. For at vi skal kunne sette i gang med en slik ordning trenger vi minimum 300 abonnementer.

Hvordan tegne abonnement?
Send en epost til bridge@bridge.no med følgende info:
- Navn
- Adresse
- Medlemsnummer (om du er medlem)
- Epostadresse

Hvordan betale for abonnementet?
Faktura for abonnementet sendes ut sammen med mars- eller juni-nummeret. 

Frist for å abonnenere settes foreløpig til 15. februar. Som tidligere nevnt trenger vi minimum 300 abonnementer for å sette i gang, og dersom det ikke melder seg nok abonnementer vil bladet fortsatt utgis i elektronisk form.